Dodawanie filmików

Jeśli chcesz, żeby filmik znalazł się na tej stronie wykorzystaj pocztę elektroniczną, aby przesłać mi wiadomość. W treści wiadomości proszę podać adres filmiku, który ma się znaleźć na stronie. Po obejrzeniu filmiku i stwierdzeniu, że nadaje się on na stronę zostanie dodany. Adres email w dziale kontakt.

Śmieszne filmiki Śmieszne filmiki Mapa strony  Kontakt Dodawanie filmików Top 100 Top 100